Renginiai Vokietijoje

Vilko vaikai. Bavarijos mieste Bad Vindsheime esančiame Frankonijos muziejuje po atvirumu dangumi iki rugsėjo 13 d. veikia fotoparoda „Vilko vaikai – palikti tarp Rytų Prūsijos ir Lietuvos“. Buvusioje daržinėje įrengtoje parodų salėje eksponuojamos žmogaus dydžio nuotraukos, kuriose užfiksuotos baigiantis Antrajam pasauliniui karui atskirtų nuo šeimų ar našlaičiais tapusių Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto vokiečių vaikų, prieglobstį ir duonos kąsnį radusių Lietuvoje, gyvenimo akimirkos. Vadinamieji „Vilko vaikai“ užaugo naujose šeimose, turi lietuviškus vardus ir pavardes, dažnas nelankė mokyklos ir nemoka net skaityti ir rašyti. Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jie atgavo savo tikrąją tapatybę.